Bilatu web honetan

 
  • castellano
  • euskara

      Elizbarrutiko Agiritegien Sistemaren abiari buruzko eskema prestatu dugu. Elizbarrutiko Agiritegien Zerbitzuak elizbarrutiko artxibo guztien arauak, orientazioa eta koordinazioa ezarri eta agirien transferentziak zein joan-etorriak arautzen ditu. Kantzelaria Gotzaintzako Artxibo Nagusiaren arduraduna da. Bertan, kuriaren eta gotzainen agiriak gordetzen dira 30 urtez. Ondoren, Bitarteko Artxibora eramaten dira, eta artapen etengabeko agiriak bertan daude, harik eta jendeak erabiltzeko aukera izan arte (75 urte igaro behar dira, Elizaren Artxiboei buruzko Araudiaren arabera). Bitarteko Artxibo horretara ere iristen dira instituzio, erakunde, fededunen elkarte eta artxibo pertsonalen agiriak. 75 urtez egoten dira bertan, eta epe hori igarotakoan, Ebaluazio Batzordearen ustez artapen etengabekoak diren agiri guztiak zuzenean eramaten dira Histori Arkibura (Bitarteko Artxiboaren egoitza berean dago). Lehen esan dugunez, Elizaren Histori Arkibua sistemaren ardatz nagusia da. Harik eta Ebaluazio Batzordea sortu eta serie guztien balioespena behin betiko aztertu arte, behin-behinekoak izango dira indarraldi administratiboaren epe guztiak.    

Eginkizunak

     Elizbarrutiko Agiritegien Zerbitzuak fondoak biltzen ditu, elizbarrutiko artxiboak eta Histori Arkibua koordinatu eta ikuskatzen ditu eta aholkularitza zein orientazioa eskaintzen dizkie elizbarrutiko erakunde guztiei honako honetarako:

- Gaur egun sortutako agiriak behar bezala artxibatzeko
- Indarraldi administratiboaren epeak zehazteko
- Serieak balioetsi eta artatzeko irizpideak ezartzeko
- Transferitzeko epeak arautzeko, Histori Arkibura behar baino fondo gehiago heldu ez daitezen
- Fondoei artxibo-tratamendua emateko, artxibo-maila guztietarako ereduak eta azalpen, katalogazio zein sailkapen tresna bateratuak eginda
- Elizbarrutiko artxiboak informatizatzeko

     1997. urtetik aurrera, behar besteko urratsak eman ziren Bilboko elizbarrutiko artxiboak oso-osorik kudeatzeko sistema ezartzeko. Histori Arkibua ardatz nagusia zen, eta bertara iristen ziren artapen etengabeko agiri guztiak. Informazio gehiagorako kultura@bizkeliza.org

 

A.- FONDO GENERAL DEL OBISPADO O CURIA
    01.- Gobierno
        01.01.- OBISPOS
       
        01.02.- VICARIAS
            01.02.01.- Vicarías generales
            01.02.02.- Vicarías episcopales territoriales
       
        01.03.- CANCILLERIA. SECRETARIA GENERAL DEL OBISPADO
            01.03.01.Canciller
                        Gestión de datos estadísticos de la diócesis
                        Tramitación de órdenes sagradas
                        Relación con parroquias existentes y sus cambios
                        Relación con Institutos Religiosos y casas
                        Relaciones con Asociaciones de fieles
                        Fundaciones canónicas no autónomas
                        Fundaciones pías
                        Testamentarías
                        Procesos de beatificación y canonización
                        Agencia de Preces. Relaciones con la Santa Sede
                        Relaciones con instituciones civiles
                        Coordinación con Asesoría jurídica
                        Boletín
                        Guía diocesana
            03.01.02.- Notaría
            01.03.03. Secretaría general
                        Secretaría de órganos colegiados (Consejo Episcopal o Asuntos Económicos)
                        Comunicación con territorios: vicarías, sectores y parroquias
                        Servicios de euskera. Traducción y documentación,
                        Servicios generales
       
        01.04.- ORGANOS DE CONSEJO O CONSULTIVOS
            01.04.01. Consejo Episcopal  
            01.04.02. Consejo de gobierno  
            01.04.03. Consejo de Asuntos Económicos  
            01.04.04. Consejo Presbiteral  
            01.04.05. Colegio de Consultores  
            01.04.06. Cabildo de Canónigos, catedralicio o colegial  
            01.04.07. Consejo Pastoral Diocesano  
            01.04.08. Consejo Diocesano de Religiosos  
            01.04.09. Consejo Diocesano de Laicos
       
        01.05.- DELEGACIONES. SECRETARIADOS. SERVICIOS
            01.05.01.Delegaciones    
                        Educación
                        Catequesis
                        Liturgia
                        Pastoral Social
                        Apostolado Seglar
                        Pastoral de ambientes
                        Pastoral obrera
                        Pastoral universitaria
                        Pastoral rural
                        Pastoral marítima
                        Pastorales específicas
                        Pastoral de Juventud
                        Pastoral de matrimonio y familia
                        Pastoral de la salud
                        Pastoral tercera edad
                        Pastoral carcelaria
                        Apostolado Seglar Asociado. Movimientos y asociaciones
                        Misiones
                        Medios de Comunicación Social
                        Patrimonio Histórico-Cultural
                        Museo Diocesano
                        Archivo Histórico Eclesiástico
                        Bibliotecas de entidades diocesanas
                        Comisión Diocesana de Expertos en órganos y armonios
                        Servicio Diocesano de Archivos
                        Religiosas de Clausura
                        Pastoral Vocacional
            01.05.02 Secretariados (en la actualidad no hay, pero sí ha habido a lo largo de la historia diocesana)
            01.05.03 Servicios     Servicio de Formación del Laicado
                        Servicio Vicarial del Clero
                        Relaciones Interconfesionales y Migración y Turismo
                        Servicio de Audiovisuales

B.- INSTITUCIONES DIOCESANAS
    01.- Seminario diocesano
    02.- Fundaciones canónicas autónomas
                Instituto Diocesano de Teología y Pastoral
                Instituto Labayru
                Escuela Diocesana de Educadores
    03.- Fundaciones civiles
                Gizakia
                Lagungo. Centro de orientación familiar
    04.- Servicios diocesanos (no curiales)
                Caritas
                Radio Popular
                Bizkaia Irratia
                Librería Diocesana
                Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya
                Museo Diocesano
    05.- Centros docentes
        05.01. Centros docentes de titularidad diocesana
                    Escuela Universitaria "Begoñako Andra Mari"
                    Educación Infantil, Primaria, ESO, ESPO
                    Ikastolas
                    Escuelas de Formación Profesional
        05.02 Centros docentes de gestión diocesana   

C.- ASOCIACIONES DE FIELES
    01.- Movimientos Apostólicos de Acción Católica
            HOAC
            MJAC
            ---
            ---
    02.- Movimientos
            Euskalerriko Eskautak
            Geideak
            --
            --
            --
    03.- Asociaciones
            Justicia y Paz
            Adoración Nocturna
            --
            --
            --
    04.- Comunidades eclesiales
            Comunidades carismáticas
            Comunidades neocatecumenales
            Adsis
            --
            --
    05.- Cofradías penitenciales

D.- ARCHIVOS PARROQUIALES
Se aplica el cuadro de clasificación de parroquiales

E.- ARCHIVOS PERSONALES
Aquí tienen cabida todos los archivos personales de sacerdotes y obispos.

F.- ARCHIVOS EN DEPOSITO

(Entendiendo únicamente aquellos fondos de carácter no diocesano que, por diversos motivos, hayan sido depositados en el archivo)
    01.- Archivo musical (si no son fondos parroquiales) 02.- Archivos de instituciones eclesiásticas
    03.- Archivos de insituciones civiles

ekoscan

UNESCO Archives Portal
Listado en el Portal de Archivos de la Unesco

ica
Member of ICA

 

 

plan avanza

Icaro Historiaren Ezaguera Aurreraturako Zentroa Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak be finantzatu izan dau, Ikerketa Zientifiko, Garapen eta Barrikuntza Teknologikorako 2008-2011 Egitasmo Nazionalaren barruan. Txostenaren zenb.: TSI-070300-2008-179

 

SIGA-AKIS (Sistema Inet de Gestión de Archivos / Artxiboen Kudeaketarako Inet Sistema) patrocinado por:

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco irargi - centro de patrimonio docuemntal de Euskadi

 

 

Harremanetarako

Larrauri kalea, 1 A, 5. solairua
48160 DERIO
Bizkaia
Tel.: 944062490
Faxa: 944062491

e-posta: info@aheb-beha.org